תורם כליה? יש לזכור מצווה אחת

הנך חושב לתרום כליה? מצווה גדולה (נוספת!) הבאה לידך – אל תחמיצנה.

זה קורא – אלטרואיזם בעם ישראל, אברך הנעלה בשם נתנאל אפשטיין התנדב בלב טהור לתרום כלייה. הוא פנה לארגון מתנת חיים והם שאלו ממנו שאלה חשובה; “למי אתה רוצה לתרום”?, על כך ענה “יהודי. זה הקריטריון היחיד”.

מצווה גדולה

במקרה כזה וכן בכל מקרה דומה יש להציע – בנוסף לכל ההתחשבויות של מצווה לשמה – התחשבות גם במצווה של וקדשתו. יישום מצוות-וקדשתו מתפרש בפי דבי רבי ישמעאל (ברייתא, הובא במסכת גיטין, דף נ”ט, ב’; ובמסכת הוריות, דף י”ב, ב’.‏‏) לא רק לענייני קדושה (לברך ראשון ולפתוח ראשון) אלא גם בענייני חול – שיש לתת לכהן‏‏ “מנה יפה ראשון”.

לפי זה ניתן אפוא לומר שבין המועמדים להשתלה, יש להקדים ככל האפשר את איש כהן לזכיית התרומה, ובאמת יש לומר שקדימה זו נכללת בתוך מטרות הארגונים הפועלים בכפוך להלכה, אלא שיש צורך לעורר את תשומת-הלב בעיקר של התורמים שידעו שיש בידם לקיים שתי מצוות בבת אחת – גם הצלת חיים וגם לתת דין קדימה לכהן הנבחר כקדוש מבין בני ישראל עם הקדוש.

סדר בהצלה

יש גם להתחשב שלפעמים (במקרה חירום) כרוכה בבחירה בין המועמדים להשתלה גם דברי המשנה (הוריות ג ח) “כהן קודם ללוי” בדין הצלת חיים. לפי סדר ההצלה, יש להעדיף בין המועמדים את האישיות שערכו הרוחני יותר נעלה מאשר את חבריו. סדר הערך הוא כפי המצוות שציווה הקב”ה לאותו קהל; בני ישראל מצווים לקיים יותר מצוות מאשר אומות העולם, בני לוי מצווים עוד יותר מצוות וכן הכהנים מצווים עוד יותר מאשר שאר בני לוי, מבחינה זו קיימת קביעה ותקדים בדברי חז”ל שיש משמעות רבה להקדים איש כהן לזכות לתרומתך.

הלכה למעשה

למעשה, יש לשים לב לכל האמור בעת שאתה מתכונן לתרום חלק מגופך לעוד יהודי. אמנם יש גם התחשבויות שונות שיש לקחתן בחשבון – כגון דין הקדמת תלמיד חכם אפילו על פני כהן האינו תלמיד חכם, לפיכך יש להתדבר עם רב-מומחה ולהציע בפניו כל השיקולים הללו ובעז”ה ידריך אותך בדרך הנכונה לקיים המצווה הגדולה ביותר מה שאפשר לך לקיים על מנת לתת נחת רוח לאבינו שבשמים.

About the Author

igudhakohanim

2 Comments

דרף שמריהו

בס”ד קהילה נכבדה,,, בני חי בקליפורניה מזה כ 15 שנה, לפני כשנתיים כליותיו קרסו ואינן מתפקדות עקב חיידק אלים שתקף או,, לצערי הרב איני מתאים לתרום לבני כליה עקב מחלה,,, אנו פונים אליכם יהודים יקרים באם ישנו תורם כל שהוא אנו מאוד נשמח ונהיה אסירי תודה למשך חיינו,,אשמח לתגובתכם,, בריגשי כבוד והערכה דרף שמריהו

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove