דברי עידוד מהרה”ג ר”ש שפירא מנהל רוחני וראש כולל אברכים ישיבת טעלז

הרה"ג הר"ש שפירא - ישיבת טלז

הרה”ג הר”ש שפירא – ישיבת טלז

About the Author

igudhakohanim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove