מכתב המלצה מהרה”ג הר”א שיינברג שליט”א

מכתב המלצה לקראת ספר פרשת נגעי עור אדם מאת  הרה"ג א. שיינברגר שליט"א רב דק"ק רודפי שלום, סן אנטוניו טקסס

מכתב המלצה לקראת ספר פרשת נגעי עור אדם מאת הרה”ג א. שיינברגר שליט”א רב דק”ק רודפי שלום, סן אנטוניו טקסס

About the Author

igudhakohanim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove